80 krokov pre transparentné Nové Mesto

25.04.2013 - Balík konkrétnych úloh pod názvom „80 krokov pre transparentné Nové Mesto“ má pred sebou miestna samospráva v bratislavskom Novom Meste. Splniť ich chce do jedného roka. Cieľom projektu je posilnenie transparentnosti, hospodárnosti pri verejnom obstarávaní, efektívnejšie fungovanie samosprávy a zabezpečenie férového prostredia pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu do kontaktu. „Väčšina úloh vyplýva z auditu transparentnosti, ktorý vypracovala audítorská spoločnosť Ernst & Young, ďalšími sme sa inšpirovali z pripomienok, ktoré k nášmu fungovaniu prezentovala Transparency International Slovensko v rámci hodnotenia samospráv,“ zdôraznil starosta Rudolf Kusý. Súčasťou projektu je špeciálna internetová stránka otvorene.banm.sk, kde sú zverejnené výsledky auditu, ako aj zoznam osemdesiatich úloh, ktoré si samospráva dala.

Úlohou auditu bola identifikácia problematických miest z hľadiska priestoru pre korupciu, ako oblastí, v ktorých je možné zvýšiť transparentnosť fungovania mestskej časti. „Celkovo možno konštatovať, že samospráva sa snaží poskytovať verejnosti veľké množstvo informácií a vykonávať svoje činnosti transparentne, avšak v niektorých prípadoch nie je spôsob a forma poskytovaných informácií úplne vyhovujúca,“ zhrnul závery auditu Patrik Mikolaj zo spoločnosti Ernst & Young.

Z pozitívne hodnotených oblastí audítori zvýraznili hlavne zavedenie cenových výmerov a cenových máp pri prenájmoch priestorov v Tržnici a na Kuchajde, ktoré zjednocujú podmienky prenájmu, vysokú mieru komunikácie starostu s občanmi, ako aj zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v štruktúrovanej podobe, s možnosťou vyhľadávania na základe rôznych kritérií a exportu, ktoré umožňujú ľahšiu následnú analýzu.

Medzi nedostatkami audit upozornil na oblasť obsadzovania vedúcich pozícií v rámci oddelení úradu, kde sa pomerne často využíva inštitút „poverený vedením“, prípadne „poverený zastupovaním vedúceho“. V oblasti etickej infraštruktúry volených zástupcov mestskej časti, ale aj zamestnancov miestneho úradu audit očakáva prijatie relevantných etických kódexov.“ „Mestská časť však už má vypracovaný návrh relevantných etických kódexov, ktoré len potrebuje dokončiť a schváliť v zastupiteľstve,“ konštatuje audit. Prijatie relevantných interných predpisov očakáva aj v oblasti verejného obstarávania.

Audit transparentnosti je súčasťou projektu protikorupčnej stratégie v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Samospráva v Novom Meste patrí medzi najlepšie na Slovensku v zverejňovaní zmlúv podľa rebríčka Transparency International Slovensko (naposledy obsadila 11.-15. priečku spomedzi 100 samospráv). TIS priebežne hodnotí, ako samosprávy dodržiavajú povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky v užívateľsky prístupnej podobe.


Vytvorené: 24.04.2013 22:43, Solutions Aglo