Byty a nehnuteľnosti

Princípom politiky hospodárenia s bytmi a nehnuteľnosťami je zvýšenie transparentnosti akýchkoľvek operácií s bytmi a nehnuteľnosťami vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Preto zverejňujeme zoznam voľných bytov, zoznam pridelených bytov, zoznam žiadateľov o byt, ako aj zoznam nebytových priestorov a budov vo vlastníctve mestskej časti.
             Úplné znenie zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  • Využíva MsÚ elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu a prevod bytov do osobného vlastníctva s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke správcu?
    Áno. Zoznam žiadateľov o nájomný byt k 31.05.2022
  • Kde nájdem zápisnice z rokovania komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva bytov?
    Komisia sociálnych vecí a bývania
  • Máte zverejnenú základnú štatistiku o bytoch v správe samosprávy (koľko bytov má samospráva, koľko je v prenájme, koľko je voľných a pod.)?
Materiály o pridelení bytu sú prerokované v Komisii sociálnych vecí a bývania, archív zápisníc je k dispozícii tu. Následne je návrh na pridelenie bytu prerokovaný miestnym zastupiteľstvom.

Všetky informácie o politike prideľovania bytov, základné dokumenty nájdete na internetovej stránke Obecné byty a nebytové priestory


Posledná aktualizácia: 12.02.2024 15:41