Byty a nehnuteľnosti

Princípom politiky hospodárenia s bytmi a nehnuteľnosťami je zvýšenie transparentnosti akýchkoľvek operácií s bytmi a nehnuteľnosťami vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Preto zverejňujeme zoznam voľných bytov, zoznam pridelených bytov, zoznam žiadateľov o byt, ako aj zoznam nebytových priestorov a budov vo vlastníctve mestskej časti.
  Materiály o pridelení bytu sú prerokované v Komisii sociálnych vecí a bývania, archív zápisníc je k dispozícii tu. Následne je návrh na pridelenie bytu prerokovaný miestnym zastupiteľstvom.

Všetky informácie o politike prideľovania bytov, základné dokumenty nájdete na internetovej stránke Obecné byty a nebytové priestory


Vytvorené: 04.04.2014 10:09, Tettinger Marek