O projekte

Vážení návštevníci,
projekt „80 krokov pre transparentné Nové Mesto“ je výsledkom snahy samosprávy zlepšiť situáciu v oblasti nakladania s verejnými peniazmi a majetkom. Od môjho nástupu do funkcie starostu som hľadal riešenie, ako systematicky zlepšiť fungovanie úradu tak, aby sme zabezpečili efektívnejšie nakladanie s peniazmi, stanovenie jasných pravidiel pre úradníkov... Výsledkom tejto snahy je komplexný balík osemdesiatich protikorupčných opatrení.

Väčšina úloh vyplýva z auditu transparentnosti, ktorý vypracovala audítorská spoločnosť Ernst & Young. Ďalšími sme sa inšpirovali z pripomienok, ktoré k nášmu fungovaniu prezentovala Transparency International Slovensko v rámci hodnotenia samospráv.

Od začiatku roka sme spravili niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré majú jednoznačne pozitívny vplyv na úsporu verejných financií. Oddelenie verejného obstarávania zverejňuje ponuky na nákup služieb a tovarov priamo na internetovej stránke. Do súťaže sa tak môže prihlásiť každý, kto má o to záujem. Kto má záujem sledovať objednávky, zmluvy, faktúry, môže informácie o nich dostávať priamo do mailovej mailového klienta, prípadne prostredníctvom čítačky RSS.

O transparetnosti nechceme len hovoriť – 80 krokov pre transparentné Nové Mesto chceme splniť v priebehu najbližších 12 mesiacov. Priamo tu na stránke budete môcť priebežne sledovať progres, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť.  Stránka vám všetkým dáva do rúk nástroje, ako jednoducho kontrolovať , ako sa nám darí snahu o transparentnosť každodenne prenášať do praxe. 
Rudolf Kusý
starosta MČ Bratislava - Nové Mesto


Vytvorené: 23.04.2013 23:04, Tettinger Marek