Predaj a prenájom majetkuVytvorené: 24.04.2013 19:59, Tettinger Marek