Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií (pozemky)

Názov Dátum Druh Súbor
Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií - pozemky 05.10.2018 Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií (pozemky)
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor


Vytvorené: 08.12.2015 12:57, Tettinger Marek