Prístup k informáciámVytvorené: 16.02.2016 09:26, Tettinger Marek