Verejné obstarávanie

 • Využíva úrad pri verejnom obstarávaní elektronické aukcie?
  Áno. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto používa elektronické aukcie v súlade s ustanovením paragrafu 43 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác bežne dostupných na trhu. Viac informácií nájdete tu: Verejné obstrávanie a zákazky
 • Nachádzajú sa oznámenia o verejnom obstarávaní na internetovej stránke samosprávy?
  Áno. Verejné obstrávanie a zákazky
 • Nachádzajú sa výsledky verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy?
  Áno. Verejné obstrávanie a zákazky

  Archív verejných obstarávaní do 31.6.2013:
  Verejné obstarávanie a obchodné súťaže


Vytvorené: 16.02.2016 12:26, Tettinger Marek