Zákon o informáciách

Zákon o informáciach č. 211/2000 Z.z. zabezpečuje, organizuje a vedie evidenciu oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov. Na realizáce zákona boli vydané: 

Normy

Zverejňovanie povinných informácií je aj v sekcii normy, ktorá obsahuje dokumenty ktorými sa riadi mestská časť Bratislava - Nové Mesto, jej orgány a zriadené organizácie. Realizované prevody majetku  sa nachádzajú v aplikácii Zverejňovanie Bratislava - Nové Mesto.

Zmluvy

Zoznam zmlúv uzatvorených mestskou časťou je zverejnený na stránke právneho oddelenia. Zmluvy v kompletnom znení sú od 1.1.2011 zverejňované v aplikácii zverejňovanie, kde sa nachádzajú aj všetky objednávky, faktúry a informácie o zákazkách - Zverejňovanie Bratislava - Nové Mesto.

Obstarávanie

Štvrťročné správy o verejnom obstarávaní (§ 102 zákona č. 25/2006 Z.z.) sa nachádzajú na stránke Útvaru štrukturálnych fondov a verejného obstarávania. Informácie o verejnom obstarávaní a zákazkách sú zverejňované v online aplikácii - Zverejňovanie Bratislava - Nové Mesto

 


Vytvorené: 01.10.2015 09:25, Tettinger Marek