Hospodárenie a rozpočet

16.07.2013 - Na stránke otvorene.banm.sk nájdete v sekcii rozpočet ďalšie detailné informácie o hospodárení novomestskej samosprávy. Informácie o rozpočtovaní sme zhrnuli v rámci jednej sekcie webovej stránky a zverejnili sme aj rozpočty a záverečné účty za tri predošlé roky. Na stránke nájdete .xls súbor o prehľade čerpania rozpočtu s tým, že tieto informácie sa zverejňujú za celý rok postupne, nie len za posledný mesiac. Informácie sme doplnili o výstup z webu INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý hodnotí hospodárenie samospráv. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto obržala známku "výborné finančné zdravie". Finančné zdravie obce(tzv. "celkovým skóre") hovorí o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnej samospráve hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy.


Vytvorené: 16.07.2013 21:43, Tettinger Marek