Účasť verejnosti na rozhodovaníVytvorené: 16.02.2016 10:29, Tettinger Marek