Výročné správy

Na tomto mieste zverejňujeme všetky výročné správy organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto.
EKO podnik VPS
ZŠ s MŠ Cádrova 23
ZŠ s MŠ Česká 10
ZŠ s MŠ Jeséniova 54
ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12
ZŠ s MŠ Odborárska 2
ZŠ s MŠ Riazanská 75
ZŠ s MŠ Sibírska 39
ZŠ s MŠ Za kasárňou 2


Vytvorené: 22.10.2019 09:45, Tettinger Marek