Rozpočtovanie

Rozpočet, záverečný účet obce, konsolidovaná výročná správa, čerpanie rozpočtu a rozpočtové opatrenia sa nachádzajú na stránke Oddelenie financií a účtovníctva

INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy pred časom spustil portál o hospodárení miest, obcí a VÚC. Finančné zdravie (celkovým skóre) ukazuje, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnej samospráve hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Do výpočtu skóre finančného zdravia sú zahrnuté údaje za predchdzajúce roky (celkový dlh iba za minulý rok). Výsledné skóre môže dosahovať hodnoty -3 až +3, pričom vyššia hodnota predstavuje lepšie finančné zdravie.
 
 • Obsahoval návrh rozpočtu slovný opis všetkých položiek v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku?
  Áno. Oddelenie financií a účtovníctva v sekcii Schválený rozpočet
 • Je na stránke samosprávy zverejnený aktuálny rozpočet, ako aj rozpočty za predchádzajúce roky?
  Áno. Oddelenie financií a účtovníctva v sekcii Schválený rozpočet
 • Má samospráva  zverejnený záverečný účet, ako aj záverečné účty za predchádzajúce roky?
  Áno. Oddelenie financií a účtovníctva v sekcii Záverečný účet
 • Kde nájdem výročnú správu ?
  Na podstránke Oddelenie financií a účtovníctva v sekcii Výročná správa
 • Kde nájdem informáciu o čerpaní rozpočtu, vrátane archívu čerpaní za predchádzajúce roky?
  Na podstránke Oddelenie financií a účtovníctva v sekcii Čerpanie rozpočtu
 • Kde nájdem prijaté rozpočtové opratrenia, vrátane archívu za predchádzajúce roky?
  Na podstránke Oddelenie financií a účtovníctva v sekcii Rozpočtové opatrenia


Vytvorené: 16.07.2013 20:49, Tettinger Marek