Personálna politika

Miestny úrad BANM sa snaží rôznymi krokmi vylepšovať svoje služby v súlade s potrebami klientov. Snaží sa o zvýšenie kvality obsluhy klientov, ako aj o zvýšenie vnútornej efektívnosti miestneho úradu. Táto snaha sa preniesla do rozhodnutia zaviesť do života úradu moderné prvky procesného riadenia a merania výkonnosti procesov. Preto sme v roku 2019 vypracovať personálny audit, ktorého cieľom bolo zmapovanie procesov vykonávaných jednotlivými organizačnými jednotkami, vytvorenie a validácia procesného modelu MÚ BANM a jeho atribútov (vstupy, a výstupy procesov, organizačné jednotky, pracovné pozície podieľajúce sa na výkone procesov, využívané IS), zber údajov o procesoch a aktivitách, ako aj analýza súčasného stavu (identifikovanie zistení) a návrh zmeny hlavných princípov fungovania MÚ BANM (vypracovanie odporúčaní) a návrh novej organizačnej štruktúry počtom pracovných pozícií potrebných pre zabezpečenie realizácie procesov.

Zaverečná správa - Procesný audit BANM 2019
Príloha 1 Procesný model
Príloha 2 Prehľad problémových oblastí a možností zlepšenia
Príloha 3 Úspory - sumarizácia 11-2019
Príloha 4 Formulár pre popis pracovnej náplne
Príloha 5_Implementačný plán

Na tejto stránke nájdete aj aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Opatrovateľ a administratívny pracovník do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 09.01.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka terénnej opatrovateľskej služby 09.01.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (Detské jasle) 21.12.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (Detské jasle) 21.12.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ/ka Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 19.12.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 15.12.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (Detské jasle) 11.12.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 08.12.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 08.12.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka kultúry 30.11.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Právnik/čka na Stavebnom úrade 21.11.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/vedúci stavebného úradu 21.11.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Športová 16.11.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka životného prostredia 16.11.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Stromová 15.11.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci referátu územného plánovania 15.11.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka sociálnych vecí 14.11.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 13.11.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 13.11.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Cádrova 08.11.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek