Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Odborný referent práce a miezd na oddelenie hospodárske a finančné 29.08.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Kalinčiakova č. 12, 831 04 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 15. októbra 2016 26.08.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Koordinátor Komunitného centra Ovručská ul. č. 5 v Bratislave 25.08.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborní pracovníci (2) na oddelenie územného konania a stavebného poriadku 12.08.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá sociálnu sestru - odborného pracovníka opatrovateľskej služby 05.08.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta práce a miezd na oddelenie hospodárske a finančné 01.08.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemca na pracovnú pozíciu Koordinátor Komunitného centra Ovručská ul. č. 5 28.06.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Referenta fakturácie 03.06.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent pre správu elektronickej registratúry 30.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Samostatný odborný referent verejného obstarávania 27.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný referent - mzdový účtovník 20.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá na oddelenie územného konania a stavebného poriadku 2 odborných pracovníkov 19.05.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Samostatný odborný referent / implementačný projektový manažér 16.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent pre osvedčovanie podpisov a listín 09.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Pracovník nízkoprahového denného centra 05.05.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ s MŠ Jeséniova 54 Bratislava 29.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12 Bratislava 29.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá na oddelenie hospodárske a finančné Odborného referenta-mzdového účtovníka 20.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania Samostatného odborného referenta / implementačného projektového manažéra 15.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania Samostatného odborného referenta verejného obstarávania 15.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek