Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Koordinátor Komunitného centra 10.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku 08.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný referent na úseku správy pozemných komunikácií 03.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vodič 29.02.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník oddelenia územného konania a stavebného poriadku /stavebný úrad/ 25.02.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovné pozície Koordinátor Komunitného centra a asistent koordinátora 12.02.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá vedúceho denného centra (organizačno-administratívny pracovník) 12.02.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu údržbár správy budov - vodič 10.02.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent účtovníctva v oddelení hospodárskom a finančnom Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 10.02.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný referent na úseku správy pozemných komunikácií 10.02.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu vodič služobného motorového vozidla 04.02.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu asistent/pracovník sekretariátu starostu 19.01.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu REFERENT ÚČTOVNÍCTVA v oddelení hospodárskom a finančnom Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 08.01.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný pracovník oddelenia územného konania a stavebného poriadku /stavebný úrad/ 08.01.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU 30.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA KOMUNIKÁCIE, KULTÚRY, ŠPORTU, MLÁDEŽE A VOĽNÉHO ČASU 22.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent podateľne, rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 18.12.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Koordinátor Komunitného centra a asistent koordinátora Komunitného centra 17.12.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto prijme odborného pracovníka pre oddelenie výstavby, investícií a správy majetku - referent 10.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto prijme samostatného odborného referenta do oddelenia hospodárskeho a finančného 10.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek