Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Samostatný odborný referent verejného obstarávania 27.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný referent - mzdový účtovník 20.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá na oddelenie územného konania a stavebného poriadku 2 odborných pracovníkov 19.05.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Samostatný odborný referent / implementačný projektový manažér 16.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent pre osvedčovanie podpisov a listín 09.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Pracovník nízkoprahového denného centra 05.05.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12 Bratislava 29.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ s MŠ Jeséniova 54 Bratislava 29.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá na oddelenie hospodárske a finančné Odborného referenta-mzdového účtovníka 20.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania Samostatného odborného referenta / implementačného projektového manažéra 15.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent fakturácie na oddelení hospodárskom a finančnom Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 15.04.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania Samostatného odborného referenta verejného obstarávania 15.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Referenta pre osvedčovanie podpisov a listín 14.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Referenta pre správu elektronickej registratúry 14.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný garant nízkoprahového denného centra na Hattalovej ul. 6 v Bratislave 13.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent koordinátora Komunitného centra 30.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci denného centra seniorov / Vajnorská BA 22.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Referenta fakturácie 21.03.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Údržbár správy budov - vodič 15.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent/ pracovník sekretariátu starostu 14.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek