Personálna politika

Miestny úrad BANM sa snaží rôznymi krokmi vylepšovať svoje služby v súlade s potrebami klientov. Snaží sa o zvýšenie kvality obsluhy klientov, ako aj o zvýšenie vnútornej efektívnosti miestneho úradu. Táto snaha sa preniesla do rozhodnutia zaviesť do života úradu moderné prvky procesného riadenia a merania výkonnosti procesov. Preto sme v roku 2019 vypracovať personálny audit, ktorého cieľom bolo zmapovanie procesov vykonávaných jednotlivými organizačnými jednotkami, vytvorenie a validácia procesného modelu MÚ BANM a jeho atribútov (vstupy, a výstupy procesov, organizačné jednotky, pracovné pozície podieľajúce sa na výkone procesov, využívané IS), zber údajov o procesoch a aktivitách, ako aj analýza súčasného stavu (identifikovanie zistení) a návrh zmeny hlavných princípov fungovania MÚ BANM (vypracovanie odporúčaní) a návrh novej organizačnej štruktúry počtom pracovných pozícií potrebných pre zabezpečenie realizácie procesov.

Zaverečná správa - Procesný audit BANM 2019
Príloha 1 Procesný model
Príloha 2 Prehľad problémových oblastí a možností zlepšenia
Príloha 3 Úspory - sumarizácia 11-2019
Príloha 4 Formulár pre popis pracovnej náplne
Príloha 5_Implementačný plán

Na tejto stránke nájdete aj aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Vedúca/i oddelenia verejného poriadku 16.12.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/i oddelenia školstva 15.12.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu PRÁVNIK/PRÁVNIČKA na oddelení právnom, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov 15.12.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent/ka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 29.11.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCA/I ODDELENIA ŠKOLSTVA 16.11.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCA/I ODDELENIA VEREJNÉHO PORIADKU 16.11.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka oddelenia územného konania a stavebného poriadku 02.11.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Inšpektor/ka verejného poriadku 02.11.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu REFERENT/KA ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU (STAVEBNÝ ÚRAD) 04.10.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu právnik/právnička na oddelení právnom, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov 30.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 30.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka pre správu, prevádzku a údržbu objektov a priestorov mestskej časti 30.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu INŠPEKTOR/KA VEREJNÉHO PORIADKU 28.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka EKO PODNIKU VPS – Bratislava Nové Mesto 20.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 20.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ/KA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Kalinčiakova 12, 831 01 BRATISLAVA 20.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ/KA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Jeséniova 54, 831 01 BRATISLAVA 20.09.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia investícií 06.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva 06.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia školstva 03.09.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek