Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu asistent/pracovník sekretariátu starostu 19.01.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný pracovník oddelenia územného konania a stavebného poriadku /stavebný úrad/ 08.01.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu REFERENT ÚČTOVNÍCTVA v oddelení hospodárskom a finančnom Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 08.01.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU 30.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA KOMUNIKÁCIE, KULTÚRY, ŠPORTU, MLÁDEŽE A VOĽNÉHO ČASU 22.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent podateľne, rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 18.12.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Koordinátor Komunitného centra a asistent koordinátora Komunitného centra 17.12.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto prijme samostatného odborného referenta do oddelenia hospodárskeho a finančného 10.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto prijme odborného pracovníka pre oddelenie výstavby, investícií a správy majetku - referent 10.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovníka pre ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 08.12.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Administrátor IT systémov na Miestnom úrade Bratislava Nové Mesto 07.12.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto príjme Koordinátora projektových činností Bratislava - Nové Mesto – EKO – podnik verejných služieb 02.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto príjme Referenta vnútornej správy 02.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto príjme Odborného pracovníka pre ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania 30.10.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto príjme Referenta podateľne rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO 29.10.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 27.10.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto príjme administrátora IT systémov 21.10.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ kancelárie starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 01.10.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent účtovníctva na oddelenie hospodárske a finančné Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 30.09.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia územného plánovania a životného prostredia Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 29.09.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek