Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá záujemcov (znížený pracovný úväzok) na pracovné pozície: upratovačka + výdaj stravy pre denné centrá seniorov a pracovník do sociálnej výdajne 07.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá Odborného pracovníka pre ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania 07.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/kuchárka do detských jasiel Robotnícka 11 v Bratislave 05.12.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník pre oddelenie Výstavby, investícií a správy majetku – Referent 30.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá kuchára/kuchárku do detských jasiel Robotnícka 11 29.11.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Údržbár správy budov - šofér (na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti) 23.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Referenta pre správu elektronickej registratúry 22.11.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný referent v oblasti ochrany prírody (na čas zastupovania počas materskej dovolenky) 18.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent podateľne, rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO (na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti) 14.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Informátor - vrátnik 14.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Informátor vrátnik 11.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Asistenta koordinátora Komunitného centra 07.11.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Člen komisie na vyhodnotenie ponúk predkladaných vo verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto 03.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborník - člen komisie na vyhodnotenie ponúk predkladaných vo verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre MČ BNM 02.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu Informátor - vrátnik 27.10.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta/administratívneho pracovníka 24.10.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Správa o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava 24.10.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Sociálna sestra - odborný pracovník opatrovateľskej služby 17.10.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Správa o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava 12.10.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti údržbára správy budov - šoféra 11.10.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek