Personálna politika

Miestny úrad BANM sa snaží rôznymi krokmi vylepšovať svoje služby v súlade s potrebami klientov. Snaží sa o zvýšenie kvality obsluhy klientov, ako aj o zvýšenie vnútornej efektívnosti miestneho úradu. Táto snaha sa preniesla do rozhodnutia zaviesť do života úradu moderné prvky procesného riadenia a merania výkonnosti procesov. Preto sme v roku 2019 vypracovať personálny audit, ktorého cieľom bolo zmapovanie procesov vykonávaných jednotlivými organizačnými jednotkami, vytvorenie a validácia procesného modelu MÚ BANM a jeho atribútov (vstupy, a výstupy procesov, organizačné jednotky, pracovné pozície podieľajúce sa na výkone procesov, využívané IS), zber údajov o procesoch a aktivitách, ako aj analýza súčasného stavu (identifikovanie zistení) a návrh zmeny hlavných princípov fungovania MÚ BANM (vypracovanie odporúčaní) a návrh novej organizačnej štruktúry počtom pracovných pozícií potrebných pre zabezpečenie realizácie procesov.

Zaverečná správa - Procesný audit BANM 2019
Príloha 1 Procesný model
Príloha 2 Prehľad problémových oblastí a možností zlepšenia
Príloha 3 Úspory - sumarizácia 11-2019
Príloha 4 Formulár pre popis pracovnej náplne
Príloha 5_Implementačný plán

Na tejto stránke nájdete aj aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Opatrovateľ/ka, zdravotná sestra/zdravotný brat do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) 14.10.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Terénno-administratívny sociálny pracovník/pracovníčka 03.10.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Odborárska 2 Bratislava 23.09.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Za Kasárňou 2 Bratislava 23.09.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 21.09.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia hospodárskeho a finančného 13.09.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu asistent/ka oddelenia životného prostredia a územného plánovania (zastupovanie počas PN) 08.09.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ/KA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Riazanská 75, 831 03 BRATISLAVA, 25.08.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 23.08.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka pre výstavbu a investičnú činnosť - rozpočtár 22.08.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
odborný/á referent/ka referátu územného plánovania 19.08.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
správca areálu PARK JAMA 19.08.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica z výberového konania - odborný/á referent/ka oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 19.08.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent/ka oddelenia životného prostredia a územného plánovania (zastupovanie počas PN) 12.08.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Správca areálu Park JAMA 15.07.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka pre výstavbu a investičnú činnosť - rozpočtár 06.07.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka referátu územného plánovania 06.07.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 06.06.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Právnik/právnička 27.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 26.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek