Personálna politika

Miestny úrad BANM sa snaží rôznymi krokmi vylepšovať svoje služby v súlade s potrebami klientov. Snaží sa o zvýšenie kvality obsluhy klientov, ako aj o zvýšenie vnútornej efektívnosti miestneho úradu. Táto snaha sa preniesla do rozhodnutia zaviesť do života úradu moderné prvky procesného riadenia a merania výkonnosti procesov. Preto sme v roku 2019 vypracovať personálny audit, ktorého cieľom bolo zmapovanie procesov vykonávaných jednotlivými organizačnými jednotkami, vytvorenie a validácia procesného modelu MÚ BANM a jeho atribútov (vstupy, a výstupy procesov, organizačné jednotky, pracovné pozície podieľajúce sa na výkone procesov, využívané IS), zber údajov o procesoch a aktivitách, ako aj analýza súčasného stavu (identifikovanie zistení) a návrh zmeny hlavných princípov fungovania MÚ BANM (vypracovanie odporúčaní) a návrh novej organizačnej štruktúry počtom pracovných pozícií potrebných pre zabezpečenie realizácie procesov.

Zaverečná správa - Procesný audit BANM 2019
Príloha 1 Procesný model
Príloha 2 Prehľad problémových oblastí a možností zlepšenia
Príloha 3 Úspory - sumarizácia 11-2019
Príloha 4 Formulár pre popis pracovnej náplne
Príloha 5_Implementačný plán

Na tejto stránke nájdete aj aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Referent/ka denného centra Športová 16.11.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka životného prostredia 16.11.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Stromová 15.11.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci referátu územného plánovania 15.11.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka sociálnych vecí 14.11.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 13.11.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 13.11.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Cádrova 08.11.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci referátu dopravy 31.10.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Račianska "Zlatý dážď" 31.10.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/vedúci stavebného úradu 16.10.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka podateľne 16.10.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Športová 12.10.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Stromová 11.10.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka životného prostredia 11.10.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Matrikár/ka 10.10.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci referátu územného plánovania 05.10.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/vedúci matričného úradu a evidencie obyvateľov (zastupovanie počas MD a RD) 29.09.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Právnik/čka na Stavebnom úrade 27.09.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka podateľne 22.09.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »


Posledná aktualizácia: 27.07.2023 12:09