Personálna politika

Miestny úrad BANM sa snaží rôznymi krokmi vylepšovať svoje služby v súlade s potrebami klientov. Snaží sa o zvýšenie kvality obsluhy klientov, ako aj o zvýšenie vnútornej efektívnosti miestneho úradu. Táto snaha sa preniesla do rozhodnutia zaviesť do života úradu moderné prvky procesného riadenia a merania výkonnosti procesov. Preto sme v roku 2019 vypracovať personálny audit, ktorého cieľom bolo zmapovanie procesov vykonávaných jednotlivými organizačnými jednotkami, vytvorenie a validácia procesného modelu MÚ BANM a jeho atribútov (vstupy, a výstupy procesov, organizačné jednotky, pracovné pozície podieľajúce sa na výkone procesov, využívané IS), zber údajov o procesoch a aktivitách, ako aj analýza súčasného stavu (identifikovanie zistení) a návrh zmeny hlavných princípov fungovania MÚ BANM (vypracovanie odporúčaní) a návrh novej organizačnej štruktúry počtom pracovných pozícií potrebných pre zabezpečenie realizácie procesov.

Zaverečná správa - Procesný audit BANM 2019
Príloha 1 Procesný model
Príloha 2 Prehľad problémových oblastí a možností zlepšenia
Príloha 3 Úspory - sumarizácia 11-2019
Príloha 4 Formulár pre popis pracovnej náplne
Príloha 5_Implementačný plán

Na tejto stránke nájdete aj aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu referent sociálnych vecí a bytovej politiky 14.06.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu koordinátor/ka denného centra Stromová 14.06.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent/ka sociálnych vecí 14.06.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka ZŠ S MŠ Cádrova 23 14.06.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/vedúca školského úradu 09.06.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/vedúci referátu komunikácie 02.06.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent pre koordináciu verejných, kultúrnych a športových podujatí 31.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent kultúry 31.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/vedúci oddelenia kultúry, športu a voľného času 31.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu odborný referent/ka špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie 26.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný referent/ka stavebného úradu 25.05.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka pokladne (zastupovanie počas PN) 25.05.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci referátu životného prostredia 25.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka pre parkovaciu politiku (zastupovanie počas materskej dovolenky) 25.05.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu hlavná kuchárka 23.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Administratívny pracovník stavebného úradu 22.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Administratívny pracovník v registratúre stavebného úradu 22.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu koordinátor/ka denného centra Stromová 19.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci oddelenia správy a majetku 18.05.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent/ka pre oddelenie sociálnych služieb 16.05.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek