Personálna politika

Miestny úrad BANM sa snaží rôznymi krokmi vylepšovať svoje služby v súlade s potrebami klientov. Snaží sa o zvýšenie kvality obsluhy klientov, ako aj o zvýšenie vnútornej efektívnosti miestneho úradu. Táto snaha sa preniesla do rozhodnutia zaviesť do života úradu moderné prvky procesného riadenia a merania výkonnosti procesov. Preto sme v roku 2019 vypracovať personálny audit, ktorého cieľom bolo zmapovanie procesov vykonávaných jednotlivými organizačnými jednotkami, vytvorenie a validácia procesného modelu MÚ BANM a jeho atribútov (vstupy, a výstupy procesov, organizačné jednotky, pracovné pozície podieľajúce sa na výkone procesov, využívané IS), zber údajov o procesoch a aktivitách, ako aj analýza súčasného stavu (identifikovanie zistení) a návrh zmeny hlavných princípov fungovania MÚ BANM (vypracovanie odporúčaní) a návrh novej organizačnej štruktúry počtom pracovných pozícií potrebných pre zabezpečenie realizácie procesov.

Zaverečná správa - Procesný audit BANM 2019
Príloha 1 Procesný model
Príloha 2 Prehľad problémových oblastí a možností zlepšenia
Príloha 3 Úspory - sumarizácia 11-2019
Príloha 4 Formulár pre popis pracovnej náplne
Príloha 5_Implementačný plán

Na tejto stránke nájdete aj aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Cádrova 14.09.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Račianska "Zlatý dážď" 13.09.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka stavebného úradu 13.09.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka špeciálneho stavebného úradu 13.09.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci referátu životného prostredia 13.09.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/vedúci referátu dopravy 06.09.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Matrikár/ka 25.08.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ/Riaditeľka EKO-podniku verejnoprospešných služieb 24.08.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka správy majetku 17.08.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/vedúci matričného úradu a evidencie obyvateľov 17.08.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia výberovej komisie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka EKO-podniku verejnoprospešných služieb dňa 02.08.2023 09.08.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/vedúci referátu životného prostredia 03.08.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Dodatok číslo 2 k organizačnému poriadku zo dňa 09.01.2023 31.07.2023
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci Školského úradu 25.07.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka sociálnych vecí 21.07.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka špeciálneho stavebného úradu 20.07.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/vedúci oddelenia kultúry, športu a voľného času 20.07.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci referátu komunikácie 19.07.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka stavebného úradu 19.07.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka správy majetku 17.07.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »


Posledná aktualizácia: 27.07.2023 12:09