Personálna politika

Miestny úrad BANM sa snaží rôznymi krokmi vylepšovať svoje služby v súlade s potrebami klientov. Snaží sa o zvýšenie kvality obsluhy klientov, ako aj o zvýšenie vnútornej efektívnosti miestneho úradu. Táto snaha sa preniesla do rozhodnutia zaviesť do života úradu moderné prvky procesného riadenia a merania výkonnosti procesov. Preto sme v roku 2019 vypracovať personálny audit, ktorého cieľom bolo zmapovanie procesov vykonávaných jednotlivými organizačnými jednotkami, vytvorenie a validácia procesného modelu MÚ BANM a jeho atribútov (vstupy, a výstupy procesov, organizačné jednotky, pracovné pozície podieľajúce sa na výkone procesov, využívané IS), zber údajov o procesoch a aktivitách, ako aj analýza súčasného stavu (identifikovanie zistení) a návrh zmeny hlavných princípov fungovania MÚ BANM (vypracovanie odporúčaní) a návrh novej organizačnej štruktúry počtom pracovných pozícií potrebných pre zabezpečenie realizácie procesov.

Zaverečná správa - Procesný audit BANM 2019
Príloha 1 Procesný model
Príloha 2 Prehľad problémových oblastí a možností zlepšenia
Príloha 3 Úspory - sumarizácia 11-2019
Príloha 4 Formulár pre popis pracovnej náplne
Príloha 5_Implementačný plán

Na tejto stránke nájdete aj aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Organizačno- administratívny pracovník a pracovník pre upratovanie v dennom centre Račianska 14.03.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu opatrovateľka, zdravotná sestra do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) 07.03.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 06.03.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia financií a účtovníctva 10.02.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie: VEDÚCA/VEDÚCI ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU 06.02.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie: VEDÚCA/VEDÚCI ODDELENIA MAJETKU 06.02.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci právnych služieb a verejného obstarávania 06.02.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ/KA KANCELÁRIE STAROSTU 02.02.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ/KA KANCELÁRIE PREDNOSTU 02.02.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zástupca prednostu 30.01.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Česká 10, 831 03 Bratislava 22.12.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Sibírska 39, 831 02 Bratislava 22.12.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 21.12.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Zástupca/zástupkyňa prednostu miestneho úradu 20.12.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Vedúca/vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného 20.12.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Vedúca/vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov 20.12.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Organizačno-administratívny pracovník a pracovník pre upratovanie v dennom centre 14.12.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Terénno-administratívny sociálny pracovník/pracovníčka 05.12.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka, zdravotná sestra/zdravotný brat do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 05.12.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Pomocný pracovník/pracovníčka Sociálnej výdajne 03.11.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek