Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá Odborného pracovníka na úsek výstavby a investícií 13.02.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta na úsek výstavby a investícií 07.02.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent miestnych poplatkov - poplatkov za miestny rozvoj 02.02.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/administratívny pracovník oddelenia hospodárskeho a finančného 01.02.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta úseku štrukturálnych fondov 27.01.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka pre denné centrá seniorov 18.01.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá pracovníka do denného centra seniorov (organizačno-administratívny pracovník) 17.01.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník pre ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania 13.01.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci sociálneho zariadenia Detské jasle, Robotnícka ul. 11, Bratislava 10.01.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Pacovné pozície: upratovačka + výdaj stravy pre denné centrá seniorov a pracovník do sociálnej výdajne (znížený pracovný úväzok) 29.12.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent pre správu elektronickej registratúry 21.12.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci sociálneho zariadenia Detské jasle, Robotnícka ul. 11, Bratislava 15.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka pre úsek školstva (školský úrad) 12.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent koordinátora Komunitného centra 12.12.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent miestnych poplatkov- poplatkov za miestny rozvoj 09.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá záujemcov (znížený pracovný úväzok) na pracovné pozície: upratovačka + výdaj stravy pre denné centrá seniorov a pracovník do sociálnej výdajne 07.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá Odborného pracovníka pre ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania 07.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/kuchárka do detských jasiel Robotnícka 11 v Bratislave 05.12.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník pre oddelenie Výstavby, investícií a správy majetku – Referent 30.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá kuchára/kuchárku do detských jasiel Robotnícka 11 29.11.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek