Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu Informátor - vrátnik 27.10.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta/administratívneho pracovníka 24.10.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Správa o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava 24.10.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Sociálna sestra - odborný pracovník opatrovateľskej služby 17.10.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Správa o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava 12.10.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti údržbára správy budov - šoféra 11.10.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti Referenta podateľne, rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO 11.10.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu - Odborný pracovník pre oddelenie Výstavby, investícií a správy majetku - Referent 27.09.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný referent v oblasti ochrany prírody (na čas zastupovania počas materskej dovolenky) 23.09.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ s MŠ Riazanská 75 12.09.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové mesto vyhlasuje výberové konanie na člena komisie na vyhodnotenie ponúk predkladaných vo verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto 30.08.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný referent práce a miezd na oddelenie hospodárske a finančné 29.08.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Kalinčiakova č. 12, 831 04 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 15. októbra 2016 26.08.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Koordinátor Komunitného centra Ovručská ul. č. 5 v Bratislave 25.08.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborní pracovníci (2) na oddelenie územného konania a stavebného poriadku 12.08.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá sociálnu sestru - odborného pracovníka opatrovateľskej služby 05.08.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta práce a miezd na oddelenie hospodárske a finančné 01.08.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemca na pracovnú pozíciu Koordinátor Komunitného centra Ovručská ul. č. 5 28.06.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Referenta fakturácie 03.06.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent pre správu elektronickej registratúry 30.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek