Personálna politika

Miestny úrad BANM sa snaží rôznymi krokmi vylepšovať svoje služby v súlade s potrebami klientov. Snaží sa o zvýšenie kvality obsluhy klientov, ako aj o zvýšenie vnútornej efektívnosti miestneho úradu. Táto snaha sa preniesla do rozhodnutia zaviesť do života úradu moderné prvky procesného riadenia a merania výkonnosti procesov. Preto sme v roku 2019 vypracovať personálny audit, ktorého cieľom bolo zmapovanie procesov vykonávaných jednotlivými organizačnými jednotkami, vytvorenie a validácia procesného modelu MÚ BANM a jeho atribútov (vstupy, a výstupy procesov, organizačné jednotky, pracovné pozície podieľajúce sa na výkone procesov, využívané IS), zber údajov o procesoch a aktivitách, ako aj analýza súčasného stavu (identifikovanie zistení) a návrh zmeny hlavných princípov fungovania MÚ BANM (vypracovanie odporúčaní) a návrh novej organizačnej štruktúry počtom pracovných pozícií potrebných pre zabezpečenie realizácie procesov.

Zaverečná správa - Procesný audit BANM 2019
Príloha 1 Procesný model
Príloha 2 Prehľad problémových oblastí a možností zlepšenia
Príloha 3 Úspory - sumarizácia 11-2019
Príloha 4 Formulár pre popis pracovnej náplne
Príloha 5_Implementačný plán

Na tejto stránke nájdete aj aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu matrikár/matrikárka 14.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu právnik/právnička 14.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i referátu obslužných činností 10.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i referátu správy budov 10.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný referent oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 08.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu inšpektor/ka verejného poriadku 23.02.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 15.02.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica z neverejného a verejného vypočutia kandidátov na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 14.02.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent/ka miestneho poplatku za rozvoj 04.02.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent/ka rozpočtu 04.02.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica z online stretnutia Výberovej komisie na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 02.02.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Právnik/právnička 31.01.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník v oddelení územného konania a stavebného poriadku 31.01.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia Výberovej komisie na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto dňa 12.01.2022 14.01.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica z 1. zasadnutia členov výberovej komisie –  pracovná pozícia - riaditeľ/ka EKO - podniku VPS Bratislava-Nové Mesto 14.01.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Upratovačka 13.01.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu upratovačka 27.12.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent/ka pre výstavbu a investičnú činnosť 27.12.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
EKO-podnik verejnoprospešných služieb hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu arborista 22.12.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
EKO-podnik verejnoprospešných služieb hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu záhradník 22.12.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek