Personálna politika

Miestny úrad BANM sa snaží rôznymi krokmi vylepšovať svoje služby v súlade s potrebami klientov. Snaží sa o zvýšenie kvality obsluhy klientov, ako aj o zvýšenie vnútornej efektívnosti miestneho úradu. Táto snaha sa preniesla do rozhodnutia zaviesť do života úradu moderné prvky procesného riadenia a merania výkonnosti procesov. Preto sme v roku 2019 vypracovať personálny audit, ktorého cieľom bolo zmapovanie procesov vykonávaných jednotlivými organizačnými jednotkami, vytvorenie a validácia procesného modelu MÚ BANM a jeho atribútov (vstupy, a výstupy procesov, organizačné jednotky, pracovné pozície podieľajúce sa na výkone procesov, využívané IS), zber údajov o procesoch a aktivitách, ako aj analýza súčasného stavu (identifikovanie zistení) a návrh zmeny hlavných princípov fungovania MÚ BANM (vypracovanie odporúčaní) a návrh novej organizačnej štruktúry počtom pracovných pozícií potrebných pre zabezpečenie realizácie procesov.
Zaverečná správa - Procesný audit BANM 2019
Príloha 1 Procesný model
Príloha 2 Prehľad problémových oblastí a možností zlepšenia
Príloha 3 Úspory - sumarizácia 11-2019
Príloha 4 Formulár pre popis pracovnej náplne
Príloha 5_Implementačný plán


Na tejto stránke nájdete aj aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12 Bratislava 29.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ s MŠ Jeséniova 54 Bratislava 29.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá na oddelenie hospodárske a finančné Odborného referenta-mzdového účtovníka 20.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent fakturácie na oddelení hospodárskom a finančnom Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 15.04.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania Samostatného odborného referenta verejného obstarávania 15.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania Samostatného odborného referenta / implementačného projektového manažéra 15.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Referenta pre správu elektronickej registratúry 14.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Referenta pre osvedčovanie podpisov a listín 14.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný garant nízkoprahového denného centra na Hattalovej ul. 6 v Bratislave 13.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent koordinátora Komunitného centra 30.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci denného centra seniorov / Vajnorská BA 22.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Referenta fakturácie 21.03.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Údržbár správy budov - vodič 15.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent/ pracovník sekretariátu starostu 14.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Koordinátor Komunitného centra 10.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku 08.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný referent na úseku správy pozemných komunikácií 03.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vodič 29.02.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník oddelenia územného konania a stavebného poriadku /stavebný úrad/ 25.02.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá vedúceho denného centra (organizačno-administratívny pracovník) 12.02.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek