Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá právnika na oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov MÚ BNM 20.02.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá administratívneho pracovníka/asistenta na sekretariát prednostu Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto 13.02.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vedúceho oddelenia územného plánovania a životného prostredia MÚ Bratislava - Nové Mesto 28.01.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka pre úsek školstva (Školský úrad) 20.01.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vedúceho oddelenia výstavby, investícií a správy majetku MÚ Bratislava - Nové Mesto 16.01.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vedúceho oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov MÚ Bratislava - Nové Mesto 16.01.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vedúceho oddelenia sociálnych služieb MÚ Bratislava - Nové Mesto 16.01.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá Údržbára technickej správy budov 16.01.2015
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek