Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá asistenta/ pracovníka sekretariátu starostu 10.07.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník denného centra seniorov 29.06.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka pre oblasť územného plánovania 19.06.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie miesta - vedúci oddelenia územného plánovania a životného prostredia MÚ Bratislava Nové Mesto, žiadosti treba zaslať najneskôr do 15.08.2015 18.06.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá na úsek vnútornej správy miestneho úradu údržbára technickej správy budov 03.06.2015
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Pracovník s vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru s osvedčením osobitného kvalifikačného predpokladu na oddelenie územného konania a stavebného úradu Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 13.05.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent správy majetku, prevádzkár a správca budov na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 07.05.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá do Denného centra seniorov „Zlatý dážď“ na Račianskej 89 vedúcu/vedúceho denného centra na polovičný úväzok 06.05.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá referenta správy majetku, prevádzkára a správcu budov pre Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto 21.04.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 16.04.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník pre úsek školstva (Školský úrad) 15.04.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 13.04.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia výstavby, investícií a správy majetku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 13.04.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá pracovníka s vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru s osvedčením osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu 02.04.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník na úseku miestnych daní v oddelení hospodárskom a finančnom Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 01.04.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Právnik na oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 30.03.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
MČ Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu - odborný pracovník na úseku miestnych daní v oddelení hospodárskom a finančnom Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto 19.03.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Administratívny pracovník/asistent na sekretariát prednostu Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 27.02.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá právnika na oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov MÚ BNM 20.02.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá administratívneho pracovníka/asistenta na sekretariát prednostu Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto 13.02.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek