Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu vodič služobného motorového vozidla 04.02.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu asistent/pracovník sekretariátu starostu 19.01.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu REFERENT ÚČTOVNÍCTVA v oddelení hospodárskom a finančnom Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 08.01.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný pracovník oddelenia územného konania a stavebného poriadku /stavebný úrad/ 08.01.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU 30.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA KOMUNIKÁCIE, KULTÚRY, ŠPORTU, MLÁDEŽE A VOĽNÉHO ČASU 22.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent podateľne, rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 18.12.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Koordinátor Komunitného centra a asistent koordinátora Komunitného centra 17.12.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto prijme odborného pracovníka pre oddelenie výstavby, investícií a správy majetku - referent 10.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto prijme samostatného odborného referenta do oddelenia hospodárskeho a finančného 10.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovníka pre ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 08.12.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Administrátor IT systémov na Miestnom úrade Bratislava Nové Mesto 07.12.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto príjme Koordinátora projektových činností Bratislava - Nové Mesto – EKO – podnik verejných služieb 02.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto príjme Referenta vnútornej správy 02.12.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto príjme Odborného pracovníka pre ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania 30.10.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto príjme Referenta podateľne rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO 29.10.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 27.10.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto príjme administrátora IT systémov 21.10.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ kancelárie starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 01.10.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent účtovníctva na oddelenie hospodárske a finančné Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 30.09.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek