Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Odborný pracovník pre úsek školstva (Školský úrad) 15.04.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia výstavby, investícií a správy majetku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 13.04.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 13.04.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá pracovníka s vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru s osvedčením osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu 02.04.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník na úseku miestnych daní v oddelení hospodárskom a finančnom Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 01.04.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Právnik na oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 30.03.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
MČ Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu - odborný pracovník na úseku miestnych daní v oddelení hospodárskom a finančnom Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto 19.03.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Administratívny pracovník/asistent na sekretariát prednostu Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 27.02.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá právnika na oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov MÚ BNM 20.02.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá administratívneho pracovníka/asistenta na sekretariát prednostu Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto 13.02.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vedúceho oddelenia územného plánovania a životného prostredia MÚ Bratislava - Nové Mesto 28.01.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka pre úsek školstva (Školský úrad) 20.01.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vedúceho oddelenia sociálnych služieb MÚ Bratislava - Nové Mesto 16.01.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vedúceho oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov MÚ Bratislava - Nové Mesto 16.01.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vedúceho oddelenia výstavby, investícií a správy majetku MÚ Bratislava - Nové Mesto 16.01.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá Údržbára technickej správy budov 16.01.2015
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek