Personálna politika

Miestny úrad BANM sa snaží rôznymi krokmi vylepšovať svoje služby v súlade s potrebami klientov. Snaží sa o zvýšenie kvality obsluhy klientov, ako aj o zvýšenie vnútornej efektívnosti miestneho úradu. Táto snaha sa preniesla do rozhodnutia zaviesť do života úradu moderné prvky procesného riadenia a merania výkonnosti procesov. Preto sme v roku 2019 vypracovať personálny audit, ktorého cieľom bolo zmapovanie procesov vykonávaných jednotlivými organizačnými jednotkami, vytvorenie a validácia procesného modelu MÚ BANM a jeho atribútov (vstupy, a výstupy procesov, organizačné jednotky, pracovné pozície podieľajúce sa na výkone procesov, využívané IS), zber údajov o procesoch a aktivitách, ako aj analýza súčasného stavu (identifikovanie zistení) a návrh zmeny hlavných princípov fungovania MÚ BANM (vypracovanie odporúčaní) a návrh novej organizačnej štruktúry počtom pracovných pozícií potrebných pre zabezpečenie realizácie procesov.
Zaverečná správa - Procesný audit BANM 2019
Príloha 1 Procesný model
Príloha 2 Prehľad problémových oblastí a možností zlepšenia
Príloha 3 Úspory - sumarizácia 11-2019
Príloha 4 Formulár pre popis pracovnej náplne
Príloha 5_Implementačný plán


Na tejto stránke nájdete aj aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti Referenta podateľne, rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO 11.10.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu - Odborný pracovník pre oddelenie Výstavby, investícií a správy majetku - Referent 27.09.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný referent v oblasti ochrany prírody (na čas zastupovania počas materskej dovolenky) 23.09.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ s MŠ Riazanská 75 12.09.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové mesto vyhlasuje výberové konanie na člena komisie na vyhodnotenie ponúk predkladaných vo verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto 30.08.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný referent práce a miezd na oddelenie hospodárske a finančné 29.08.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Kalinčiakova č. 12, 831 04 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 15. októbra 2016 26.08.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Koordinátor Komunitného centra Ovručská ul. č. 5 v Bratislave 25.08.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborní pracovníci (2) na oddelenie územného konania a stavebného poriadku 12.08.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá sociálnu sestru - odborného pracovníka opatrovateľskej služby 05.08.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta práce a miezd na oddelenie hospodárske a finančné 01.08.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemca na pracovnú pozíciu Koordinátor Komunitného centra Ovručská ul. č. 5 28.06.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Referenta fakturácie 03.06.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent pre správu elektronickej registratúry 30.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Samostatný odborný referent verejného obstarávania 27.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný referent - mzdový účtovník 20.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá na oddelenie územného konania a stavebného poriadku 2 odborných pracovníkov 19.05.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Samostatný odborný referent / implementačný projektový manažér 16.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent pre osvedčovanie podpisov a listín 09.05.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Pracovník nízkoprahového denného centra 05.05.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek