Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Referent evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 27.10.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto príjme administrátora IT systémov 21.10.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ kancelárie starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 01.10.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent účtovníctva na oddelenie hospodárske a finančné Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 30.09.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia územného plánovania a životného prostredia Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 29.09.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto príjme Referenta evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku 25.09.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto príjme administratívneho pracovníka - asistenta na sekretariát prednostu 23.09.2015
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá referenta účtovníctva 14.09.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent/pracovník sekretariátu starostu mestskej časti Bratislava Nové Mesto 24.08.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá právnika na úsek výstavby a investícií, vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov 10.08.2015
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá koordinátora Komunitného centra a asistenta koordinátora Komunitného centra 07.08.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ kancelárie starostu MČ Bratislava - Nové Mesto 24.07.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník pre oblasť územného plánovania na oddelenie životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 14.07.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka oddelenia územného konania a stavebného poriadku 10.07.2015
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá asistenta/ pracovníka sekretariátu starostu 10.07.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník denného centra seniorov 29.06.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka pre oblasť územného plánovania 19.06.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie miesta - vedúci oddelenia územného plánovania a životného prostredia MÚ Bratislava Nové Mesto, žiadosti treba zaslať najneskôr do 15.08.2015 18.06.2015 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá na úsek vnútornej správy miestneho úradu údržbára technickej správy budov 03.06.2015
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Pracovník s vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru s osvedčením osobitného kvalifikačného predpokladu na oddelenie územného konania a stavebného úradu Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto 13.05.2015 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek