Personálna politika

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania Samostatného odborného referenta verejného obstarávania 15.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania Samostatného odborného referenta / implementačného projektového manažéra 15.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Referenta pre správu elektronickej registratúry 14.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá na oddelenie výstavby, investícií a správy majetku Referenta pre osvedčovanie podpisov a listín 14.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný garant nízkoprahového denného centra na Hattalovej ul. 6 v Bratislave 13.04.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent koordinátora Komunitného centra 30.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci denného centra seniorov / Vajnorská BA 22.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Referenta fakturácie 21.03.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Údržbár správy budov - vodič 15.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent/ pracovník sekretariátu starostu 14.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Koordinátor Komunitného centra 10.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku 08.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný referent na úseku správy pozemných komunikácií 03.03.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vodič 29.02.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník oddelenia územného konania a stavebného poriadku /stavebný úrad/ 25.02.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovné pozície Koordinátor Komunitného centra a asistent koordinátora 12.02.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá vedúceho denného centra (organizačno-administratívny pracovník) 12.02.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu údržbár správy budov - vodič 10.02.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent účtovníctva v oddelení hospodárskom a finančnom Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 10.02.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný referent na úseku správy pozemných komunikácií 10.02.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek